www.apfr.ro/uz-abuz/legi/
Baza de date legislativa
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Judecata in penal - dispozitii generale

 
Post new topic   Reply to topic    www.apfr.ro/uz-abuz/legi/ Forum Index -> Sintezele privind procedurile de judecata
View previous topic :: View next topic  
Message
PostPosted: Wed Oct 04, 2006 2:42 pm    Post subject: Judecata in penal - dispozitii generale Reply with quote

Judecata in penal - Dispozitii generale

Judecata - faza importanta a procesului penal

Judecata constituie activitatea principala a procesului penal deoarece numai pe baza celor discutate si probate în sedinta de judecata se poate întemeia convingerea judecatorilor, care apoi va fi concretizata în hotarârea judecatoreasca. Faza de judecata este importanta si prin faptul ca instanta verifica întreaga activitate procesuala desfasurata cu toti ceilalti participanti, atât înaintea judecarii cauzei cât si pe parcursul judecarii ei.

În dispozitiile art. 287 -312 sunt prevazute norme generale dupa care se desfasoara orice judecata iar cele mai importante aspecte se refera la:
Rolul activ al instantei de judecata, locul unde se desfasoara judecata, citarea partilor la judecata, compunerea instantei de judecata, asigurarea apararii, asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei, constatarea infractiunilor de audienta, suspendarea judecatii si hotarârile judecatoresti.

Compunerea instantei de judecata

Modul în care se compune completul de judecata este prevazut în legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Potrivit art. 197 alin.2 nerespectarea dispozitiilor referitoare la compunerea instantei este sanctionata cu nulitatea absoluta.
În baza art. 29 din Legea 39/2003 modificata prin legea 161/2003 se instituie complete specializate pentru judecarea infractiunilor de criminalitate organizata. Ca o dispozitie generala privind judecata legea prevede si obligativitatea asigurarii apararii.
Astfel, potrivit art. 294 alin.1, în cauzele în care desemnarea unui aparator din oficiu este obligatorie, presedintele instantei, odata cu fixarea termenului de judecata ia masuri pentru desemnarea aparatorului. În vederea realizarii unei aparari eficiente, partile si aparatorii lor pot lua cunostinta de dosar în tot cursul judecatii. Pentru inculpatul aflat în stare de detinere, legea a fixat obligatia presedintelui instantei de a lua toate masurile pentru ca acesta sa-si exercite dreptul de aparare si sa poata lua contact cu aparatorul sau. (art. 294 alin.3).

Constatarea infractiunilor de audienta:

Potrivit art. 299 alin.1, daca în cursul sedintei se savârseste o fapta prevazute de legea penala, presedintele completului consatata acea facpta si identifica pe faptuitor. În legatura cu savârsirea infractiunii de audienta, instanta întocmeste un proces verbal pe care îl trimite procurorului, iar acesta procedeaza la efectuarea urmaririi penale si dispune dupa caz potrivit art. 262.

Felurile hotarârilor judecatoresti

O prima împartire a hotarârilor judecatoresti are în vedere faptul daca acestea au fost date în prima instanta sau în caile de atac, deci în a doua etapa a fazei de judecata. Potrivit art. 311, acestae sunt de 3 feluri: sentinte, decizii si încheieri.
În art. 311 alin.1 se arata ca sentinta este hotarârea prin care cauza este solutionata de prima instanta de judecata sau prin care aceasta se dezinvesteste faara a solutiona cauza.
Decizia este hotarârea prin care instanta se pronunta asupra apelului, recursului sau recursului în interesul legii, precum si hotarârea pronuntata de instant ade recurs în rejudecarea cauzei. (311 alin.2)
Încheierile sunt, potrivit art. 311 alin.3, toate celelalte hotarâri date de instante în cursul judecatii. Prin acestea instanta rezolva toate celelalte probleme, altele decât cele rezolvate prin sentinte sau decizii. Încheierile asigura mersul înainte al judecarii cauzei, acestae neoprind desfasurarea procesului penal si nu pot fi, de regula atacate cu apel sau recurs decât odata cu fondul cauzei. (exceptiile fiind prevazute de lege)
Încheierea se întocmeste de grefier în 24 de ore de la terminarea sedintei si se semneaza de catre presedintele completului de judecata si de catre grefier. Când hotarârea se pronunta în ziua în care a avut loc judecata, nu se întocmeste încheiere separata. (art. 305 alin.3)
Lipsa încheierii de sedinta de la termenul când s-a dezbatut cauza si s-a amânat pronuntarea atrage sanctiunea nulitatii absolute deoarece nu se poate verifica daca au fost respectate dispozitiile legale privind compunerea instantei, participarea procurorului si publicitatea sedintei de judecata.

JUDECATA ÎN PRIMA INSTANTA

Consideratii generale asupra gradelor de jurisdictie.
În sistemul procesual penal român în vigoare pâna la 0 1iulie 1993, judecata se înfaptuia în doua grade de jurisdictie, prima instanta si recurs.
Legea 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca a stabilit bazele unui nou sistem judiciar în tara noastra, fiind reintroduse în legislatie institutii care au functionat pâna la reforma justitiei din 1948.
Astfel, în rândul instantelor judecatoresti au fost reintroduse Curtile de apel, oferindu-se partilor doua cai de atac, apelul si recursul. S-a înfiintat de asemenea Ministerul Public, ca reprezentant al intereselor generale ale societatii în activitatea judiciara. Se retine ca, potrivit noilor dispozitii, toate instantele judeca în prima instanta cu precizarea ca judecatoriile judeca numai în prima instanta.

Participantii la judecata în prima instanta:

Fata de urmarirea penala, judecarea în prima instanta se face în conditii de publicitate, oralitate si contradictorialitate, care presupune prezenta atât a organelor judiciare (instant asi procurorul) cât si a partilor si a persoanelor care pot ajuta la normala rezolvare a conflictului penal dedus spre solutionare instantei. Instanta de judecata este subiectul oficial dominant în aceasta faza a procesului penal. În privinta participarii procurorului, partilor si a altor persoane ( martori, aparatori, experti, interpreti), în anumite conditii, prezent alor este absolut necesara, dar, uneori, judecata se poate desfasura si în lipsa unora dintre acestia.

Participarea procurorului la judecarea cauzelor în prima instanta:

Procurorul având rol deosebit în asigurarea respectarii legii, art. 315 alin.2 prevede participarea obligatorie a acestora la toate sedintele de judecata în prima instanta cu exceptia celor care au loc la judecatorie, unde procurorul participa numai în anumite cauze.
Procurorul participa obligatoriu la judecarea cauzelor la judecatorie în 5 situatii:
1. în cauzele în care instanta de judecata a fost sesizata prin rechizitoriu
2. în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii de 3 ani sau mai mare (maxim prevazut în norma de incriminare)
3. în cauzele penale la judecatorie în care vreunul din inculpati se afla în stare de detinere (în cauza în care se judeca, în alta cauza sau în executarea unei condamnari)
4. procurorul participa obligatoriu l asedintele de judecata la Judecatorie si în cauzele în care unul dintre inculpati se afla în vreuna din situatiile prevazute în art. 171 alin.2 ( în care asistenta juridica a inculpatului este obligatorie)
5. prezenta procurorului se impune si conform art. 63 1 Cod penal, când cel condamnat se sustrage cu rea credinta de la executare amenzii, instanta având posibilitatea înlocuirii acesteia cu pedeapsa închisorii.

Procurorul mai participa la sedintele având ca obiect reabilitare judecatoreasca si în cazul revizuirii.
Lipsa procurorului de la aceste sedinte atrage potrivit art. 197 alin. 2, sanctiunea nulitatii absolute.
Procurorul trebuie sa fie prezent la toate termenele de judecata, atât a laturii penale cât si a laturii civile a cauzei.

Participarea partilor la judecarea cauzelor penale în prima instanta

Partile trebuiesc citate potrivit art. 291 alin.1. Citatia trebuie înmânata inculpatului cu cel putin 5 zile înaintea termenului fixat pentru a-si pregati apararea. În cazul în care inculpatul se afla în stare de detinere, i se comunica si copia actului de sesizare a instantei.
Judecata nu poate avea loc în absenta inculpatului arestat. Daca actul de sesizare nu i-a fost comunicat inculpatului arestat, cu 48 de ore înainte de data judecatii, aceasta se amâna si i se înmâneaza o copie de pe rechizitoriu.

Judecarea în lipsa a inculpatului se poate face în cazul în care acesta este fugit sau se sustrage de la judecata.
Prin trei decizii 484/1997, 34/1999 si 16/2000, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate, dispunând ca inculpatul poate fi reprezentat oricând în cursul judecatii, indiferent de limita pedepsei si de gradul de jurisdictie. În consecinta, ca urmare a intrarii în vigoare a legii 281/2003 art. 174 prevede ca inculpatul poate fi reprezentat în orice situatie cu exceptia cazurilor în care prezenta sa este obligatorie. Partea vatamata, partea civila si partea civilmente responsabila pot participa la judecata, dar pot fi si reprezentate în prima instanta cât si la judecata în caile de atac.

Alaturi de inculpati si celelalte parti, la judecarae cauzelor penale în prima instanta pot paticipa martori, experti si interpreti, fiind necesara citarea lor potrivit legii. Daca persoana citata nu se prezinta se poate dispune aducererea cu mandat. (art. 183 alin.1)
Lipsa nejustificata a martorului, expertului sau interpretului legal citat se sanctioneaza cu amenda judiciara.

Obiectul judecatii în prima instanta:

Potrivit art. 317 judecata se margineste la fapta si la persoana aratata în actul de sesizare al instantei. Actul de sesizare poate fi rechizitoriul procurorului sau plângerea prealabila a persoanei vatamate.
Rechizitoriul procurorului trebuie sa respecte prevederile art. 263 C.P.P..

Etapele procesuale ale judecatii în prima instanta:

În momentul de început al sedintei de judecata exista o etapa în care sunt realizate acte premergatoare sau asa zisa procedura preliminara care are menirea de a pune dosarul în stare de judecata. Astfel, presedintele instantei ia masuri privind fixarea termenului de judecata, fixarea completului si asigurarea apararii. Ordinea intrarii dosarelor la instanta si repartizarea lor se face în mod aleatoriu, iar potrivit art. 293, în cauzele în care sunt inculpati arestati preventiv, judecata se face de urgenta si cu precadere.

Sedinta de judecata în prima instanta:

Lista cauzelor fixate pentru judecata trebuie sa fie afisata în instanta spre vedere cu 24 de ore înaintea termenului de judecata.
Sedinta de judecata poate fi compartimentata în 4 etape, si anume:
Începutul judecatii, cercetarea judecatoreasca, dezbaterile si ultimul cuvânt al inculpatului.

Completul de judecata are urmatoarele obligatii:

? prin presedinte de complet:
? sa declare sedinta deschisa
? sa faca strigarea cauzei si apelul celor citati
? sa verifice legalitatea sesizarii instantei
? sa faca unele verificari privitoare la inculpat
? sa ia anumite masuri privind martorii, expertii si interpretii
? sa dea anumite lamuriri si sa se pronunte asupra cererilor si exceptiilor ridicate

Cercetarea judecatoreasca:

Este denumita si ancheta judecatoreasca. Aceasta are ca obiect administrarea probelor necesare rezolvarii cauzei penale. În acesata faza sunt readministrate probele din faza de urmarire penala si pot fi administrate noi probe.
Cercetarea judecatoreasca începe cu citirea actului de sesizare de catre grefier. În practia se poate face doar un rezumat al rechizitoriului, daca inculpatul este de acord. Totodata presedintele completului are obligatia sa-l lamureasca pe inculpat cu privire la drepturile sale.
Administrarea probelor începe prin ascultarea inculpatului. Acesta este lasat sa arate tot ce stie, dupa care i se pot pune întrebari de catre complet, procuror si celelalte parti, inclusiv aparator.
Ascultarea coinculpatilor se face în prezenta celorlalti inculpati. În aceasta faza ascultarea celorlalte parti se face înaintea ascultarii martorilor.
Cercetarea judecatoreasca se termina când sunt administrate toate probele necesare aflarii adevarului si atunci când nu se mai formuleaza cereri noi.

Dezbaterile:

În vederea rezolvarii legale a aspectelor ce fac obiectul dezbaterilor. Legea prevede ordinea în care se da cuvântul, si anume: procuror, parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente si inculpat.

Sedinta de judecata se încheie întotdeauna prin acordarea ultimului cuvânt inculpatului.

Deliberarea si rezolvarea cauzei penale în prima instanta:

Deliberaerea constituie actul final al judecatii în urma caruia instanta da o hotarâre privind conflictul de drept penal dedus spre solutionare. La deliberare iau parte numai membrii completului si aceasta are loc în secret.
Rezultatul deliberarii se consemneaza într-o minuta care se semneaza de membrii completului de judecata. În solutionarea actiunii penale, instanta hotaraste prin sentinta, pronuntând dupa caz condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal.

Este posibil ca în procesul penal sa se exercite si o actiune civila care are ca obiect tragerea la raspundere civila a inculpatului su a partii responsabile civilmente.
Actul prin care cei prezenti la judecata iau cunostinta de solutia instantei este pronuntarea, care se face în sedinta publica de catre presedintele completului asistat de grefier. Daca partile au lipsit atât la judecata cât si la pronuntare instata are obligati asa comunice acestor acopii de pe dispozitivul hotarârii.
Potrivit art. 354, hotarârea prin care instant apenala solutioneaza fondul cauzei trebuie sa contina o parte introductiva, o expunere si dispozitivul.
Dispozitivul este acea parte din hotarâre care se pune în executare si acesta trebuie sa fie concis, explicit. Categoric, autoritar, fara cuvinte echivoce sau mai putin uzitate.
Nementionarea în minuta si în dispozitiv a denumirii infractiunii si a textului de lege în care aceasta se încadreaza atrage sanctiunea nulitatii absolute.

Potrivit art. 358 dispozitivul hotarârii se pronunta în sedinta publica, iar presedintele explica partilor prezente ca pot declara apel, sau, dupa caz, recurs.

La judecarea în apel sau recurs, în linii mari, sedinta are aceeasi structura sub aspectul momentelor procesaule ce o compun ca si judecata în prima instanta.
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    www.apfr.ro/uz-abuz/legi/ Forum Index -> Sintezele privind procedurile de judecata All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group